Pomoc

Przeglądanie mapy polega na wskazywaniu myszką różnych obszarów obrazu rastrowego. Kliknięcia z prawej, górnej, lewej, dolnej strony obrazu (mapy) powoduje przesunięcie obrazu. Kliknięcia wewnątrz mapy powodują powiększenie. U góry znajduje się linia statusowa wyświetlająca aktualny poziom (powiększenie) oraz aktywne teksty umożliwiające przejście na poziom pierwszy (główny obraz) lub na dowolny z poziomów wyższych od aktualnie wyświetlanego.

Rozmieszczenie aktywnych obszarów: